XI. HAĽÁKOVE DNI 7. – 8. 10. 2021, Hotel Turiec, Martin

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,
tiež už máte dosť COVIDu a toho, ako nám zasiahol do našich pracovných aj osobných životov?
Máte pocit, že webináre, akokoľvek sú odborné, organizačné aj technicky dokonalé, sú akési neosobné?
Máte problém udržať pozornosť po dvoch hodinách sústredeného sledovania prezentácií na monitore?
Zdá sa Vám, že online diskusie sú predsa akési menej bezprostredné a zdráhate sa do nich zapojiť? 
Chýba Vám osobné stretnutie s kolegami a priateľmi, s ktorými ste sa pred rokom 2020 radi vídali?
Nenapĺňa Vás, že odborné diskusie sa sústreďujú na jedinú chorobu a chýba Vám šírka pneumoftizeológie?
Ak ste odpovedali aspoň na niektoré z týchto otázok kladne, tak zdieľate naše pocity.

V tom prípade určite pochopíte našu snahu usporiadať

XI. Haľákove dni, 7. – 8. októbra 2021 v Martine tradičným kontaktným spôsobom.
Za hlavnú tému konferencie sme zvolili akútne stavy v pneumológii.

Takže COVID-19 nepochybne dostane svoj priestor. Ale vynaložíme všetku snahu pripraviť pestrý odborný program a pokryť v ňom čo najširšiu časť pneumoftizeológie. Týmto by sme Vás chceli srdečne pozvať. Príďte a obohaťte odborný program Vaším príspevkom, alebo si len vypočujte aktuálne odborné informácie, vymeňte si v diskusii názory s kolegami a stretnite sa s priateľmi. On-line prihlasovanie príspevkov aj pasívnej účasti je k dispozícii tu. Môže sa stať, že nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie zabráni kontaktnému spôsobu organizácie konferencie. V takom prípade sa budeme musieť uskromniť so stretnutím vo virtuálnom priestore.

Bez ohľadu na formu sa však tešíme na stretnutie! V prípade potreby ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať na  kami@agenturakami.sk.

Organizačný výbor

SPÄTNOVÄZOBNÝ DOTAZNÍK