VII. Konferencia o biologickej psychiatrii

30. 5. – 1. 6. 2019 Kino FONTÁNA, Piešťany

INFORMÁCIE

Organizátor

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS
Sekcia biologickej psychiatrie

Témy

  1. Od neurovied ku klinickej praxi
  2. Zvládanie akútnych stavov v psychiatrii
  3. Problémy dlhodobej liečby v psychiatrii

Programový a organizačný výbor

MUDr. Lívia VAVRUŠOVÁ, PhD.
MUDr. Igor RIEČANSKÝ, PhD.
MUDr. Eva PÁLOVÁ, PhD.
MUDr. Ľubomíra IZÁKOVÁ, PhD.
MUDr. Zuzana LAJČIAKOVÁ

Dôležité termíny

nahlásenie aktívnej účasti    do 15. 3. 2019
odoslanie abstraktov             do 15. 3. 2019

Posielanie abstraktov (100 – 150 slov)

On­‑line:      www.psychiatry.sk
E-mailom:  agenturakami@agenturakami.sk

Hodnotenie ARS CME

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366 / 2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.
Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.

Nepeňažné plnenie

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

REGISTRÁCIA

Účastnícky poplatok: do 15. 3. 2019 od 16. 3. 2019 a na mieste
člen SBP SPsS SLS 60 € 90 €
nečlen SBP SPsS SLS 90 € 110 €
sprevádzajúca osoba 90 € 110 €

Aktívna účasť – prvý autor registračný poplatok NEHRADÍ!

V cene registračného poplatku je zahrnuté: účasť na konferencii, konferenčný balíček, stravovanie, organizačné zabezpečenie konferencie

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:
Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s.
VS: bude Vám priradený po zaregistrovaní
KS: 0308
IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX

Poznámka:

  • do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka,
  • ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu,
  • pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku.

Registrácia

On­‑line:      www.psychiatry.sk
E-mailom:  agenturakami@agenturakami.sk
                  kami@agenturakami.sk

Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov konferencie zabezpečuje Agentúra KAMI, s. r. o.
On-line: vyplnením on-line ubytovacieho formulára
E-mailom:   kami@agenturakami.sk

 

REGISTRAČNÝ FORMULÁR
REZERVÁCIA UBYTOVANIA

 

UBYTOVANIE

Agentúra KAMI, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Hotel Pavla ****
Sad Andreja Kmeťa 76

Vzdialenosť od kina: cca 500 m

Rezervovaná kapacita:
  ×  O B S A D E N É  ×  

Hotel Magnólia ****
Nálepkova 1

Vzdialenosť od kina: cca 650 m

Rezervovaná kapacita:
  ×  O B S A D E N É  ×  

Hotel Park ***+
Nábrežie Ivana Krasku 2

Vzdialenosť od kina: cca 800 m

Rezervovaná kapacita:
  ×  O B S A D E N É  ×  

Penzión Diana ***
Matúškova 21

Vzdialenosť od kina: cca 1,1 km

Rezervovaná kapacita:
10/2 - lôžkové izby Standard

Cena ubytovania s raňajkami:
Dvojlôžková izba Standard — 65 Eur / noc
Dvojlôžková izba Standard obs. 1 os. — 50 Eur / noc
Miestny poplatok — 1,50 Eur / osoba / noc
V cene ubytovania parkovanie a wi-fi pripojenie.

PROGRAM

PARTNERI

Generálny partner

Organizačný sekretariát konferencie

  Agentúra KAMI, s. r. o.
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Registrácia
Mgr. Miroslava Kozáková
Tel.: 0948 656 488
agenturakami@agenturakami.sk
Ubytovanie:
Ing. Martin Oltznauer
kami@agenturakami.sk
Tel.: 0917 830 176