VII. Konferencia o biologickej psychiatrii

30. 5. – 1. 6. 2019 Kino FONTÁNA, Piešťany

INFORMÁCIE

Organizátor

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS
Sekcia biologickej psychiatrie

Témy

  1. Od neurovied ku klinickej praxi
  2. Zvládanie akútnych stavov v psychiatrii
  3. Problémy dlhodobej liečby v psychiatrii

Programový a organizačný výbor

MUDr. Lívia VAVRUŠOVÁ, PhD.
MUDr. Igor RIEČANSKÝ, PhD.
MUDr. Eva PÁLOVÁ, PhD.
MUDr. Ľubomíra IZÁKOVÁ, PhD.
MUDr. Zuzana LAJČIAKOVÁ

Dôležité termíny

nahlásenie aktívnej účasti    do 15. 3. 2019
odoslanie abstraktov             do 15. 3. 2019

Posielanie abstraktov (100 – 150 slov)

On­‑line:      www.psychiatry.sk
E-mailom:  agenturakami@agenturakami.sk

Hodnotenie ARS CME

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366 / 2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.
Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.

Nepeňažné plnenie

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

REGISTRÁCIA

Účastnícky poplatok: do 15. 3. 2019 od 16. 3. 2019 a na mieste
člen SBP SPsS SLS 60 € 90 €
nečlen SBP SPsS SLS 90 € 110 €
sprevádzajúca osoba 90 € 110 €

Aktívna účasť – prvý autor registračný poplatok NEHRADÍ!

V cene registračného poplatku je zahrnuté: účasť na konferencii, konferenčný balíček, stravovanie, organizačné zabezpečenie konferencie

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:
Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s.
VS: bude Vám priradený po zaregistrovaní
KS: 0308
IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX

Poznámka:

  • do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka,
  • ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu,
  • pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku.

Registrácia

On­‑line:      www.psychiatry.sk
E-mailom:  agenturakami@agenturakami.sk
                  kami@agenturakami.sk

Storno registrácie:
Sekretariát konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne e-mailom na agenturakami@agenturakami.sk. Zrušenie po telefóne nebude akceptované.

Storno podmienky:
do 30. 4. 2019 – bez storno poplatku
od   1. 5. 2019 – 100 % výška registračného poplatku

Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov konferencie zabezpečuje Agentúra KAMI, s. r. o.
On-line: vyplnením on-line ubytovacieho formulára
E-mailom:   kami@agenturakami.sk

 

REGISTRAČNÝ FORMULÁR
REZERVÁCIA UBYTOVANIA

 

UBYTOVANIE

Agentúra KAMI, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Hotel Pavla ****
Sad Andreja Kmeťa 76

Vzdialenosť od kina: cca 500 m

Rezervovaná kapacita:
3/2 - lôžkové izby Standard Plus
3/2 - Standard Premium

Cena ubytovania s raňajkami:
Dvojlôžková izba Standard Plus obs. 2 / 1 os. — 115 Eur / noc   
Dvojlôžková izba Standard Premium obs. 2 / 1 os. — 125 Eur / noc    
Miestny poplatok — 1,50 Eur / osoba / noc
Parkovanie zdarma.

 Cena izby sa v závislosti od počtu osôb nemení.

Hotel Magnólia ****
Nálepkova 1

Vzdialenosť od kina: cca 650 m

Rezervovaná kapacita:
  ×  O B S A D E N É  ×  

Hotel Park ***+
Nábrežie Ivana Krasku 2

Vzdialenosť od kina: cca 800 m

Rezervovaná kapacita:
  ×  O B S A D E N É  ×  

PROGRAM

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu!

Štvrtok 30. máj 2019

09.00 – 11.45 Príchod a registrácia

11.45 – 12.00 Slávnostné otvorenie VII. Konferencie o biologickej psychiatrii.

12.00 – 13.00 I. Šanca na zmenu pri liečbe schizofrénie.

Sympózium je podporené spoločnosťou Janssen 
Predsedajúca: MUDr. Lívia Vavrušová

Je možné ovplyvniť mortalitu pri schizofrénii?
Dragašek J., Košice

Liečime tak rýchlo a efektívne, ako by sme mohli?
Vašečková B., Bratislava

13.00 – 13.15 prestávka 

13.15 – 14.15 II. Psychopatologické prejavy na kontinuu norma – patológia – využitie dimenzionálnych modelov pri štúdiu duševných porúch.

Predsedajúci:prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Psychotické zážitky v neklinickej populácii – výskyt a dopad na každodenné fungovanie.
Forgáčová Ľ., Vašečková B., Pečeňák J., Hajdúk M., Bratislava

Vzájomné vzťahy medzi paranoidnou ideáciou a kvalitou spánku.
Hajdúk M., Kasanová Z., Thewissen V., Myin - Germeys I., Bratislava 

Sociálna anhedónia – výskyt a koreláty v neklinickej populácii.
Patarák M., Hajdúk M., Heretik A. jr., Pečeňák J., Banská Bystrica, Bratislava

14.15 – 14.30 Krst knihy
Kapitoly z psychopatológie 11.
XXIII. Guensbergerov deň a XVIII. Dobrotkov deň, ročník 2019
Ľ. Forgáčová, A. Heretik (Eds.)

prestávka

14.15 – 14.30 prestávka 

14.30 – 15.30 BLOK III.

Predsedajúca: MUDr. Mária Králová, CSc. 

Tinitus, Hypakúzia a melodické halucinácie.
Segeda V., Žlnayová L., Pečeňák J., Bratislava

Návrh štandardných terapeutických postupov pri elektrokonvulzívnej liečbe. 
Dragašek J., Korcsog P., Košice, Rimavská Sobota

Katatónia.
Hapalová Z., Králová M., Bratislava

Analýza liečby a klinickej starostlivosti pri katatónii.
Dubinská S., Košice

15.30 – 16.00 hod. Krst knihy z edície Kapitoly z modernej psychiatrie

Prestávka

16.00 – 17.30 BLOK IV.

Predsedajúci: MUDr. Igor Riečanský, PhD.

Hladiny kalprotektínu v stolici a ich korelácie s behaviorálnymi ukazovateľmi v súbore osôb s autizmom.
Babinská K.,  Tomova A., Filčíková D., Celušáková H., Hnilicová S., Ostatníková D., Bratislava

Metabolická štúdia profilu aminokyselín a acylkarnitínov a súbore osôb s autizmom.
Vidošovičová M., Addová G., Górová R., Harman R., Árvai M., Waczulíková I., Ostatníková D., Babinská K., Bratislava

Kyselina valproová a epigenetické modulácie.
Buzgóova K., Ježová D., Bratislava

Prevalencia spánkových porúch a hodnotenie koncentrácie 6-sulfatoxymelatonínu v moči detí s poruchami autistického spektra.
Keményová P., Bartakovičová K., Stebelová K., Waczulíková I., Siklenková L., Babinská K., Bratislava

Interakcia vysokotukovej diéty a sociálnej izolácie v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie.
Benko J., Vranková S., Bratislava

Expresia rastových faktorov v mozgu potkanov po blokáde delta opioidných receptorov naltrindolom v spojení s hypokinézou.
Chomanič P., Balagová L., Graban J., Ježová D., Bratislava

17.30 – 17.45 prestávka 

17.45 – 18.45 BLOK V.

Sympózium je podporené spoločnosťou Gedeon Richter
Predsedajúci:prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Negatívne symptómy pri schizofrénii: minulosť, prítomnosť a budúcnosť.
Forgáčová Ľ., Bratislava

Farmakologická liečba negatívnych symptómov schizofrénie.
Pečeňák J., Bratislava

Kariprazín – jedinečné antipsychotikum v liečbe schizofrénie. 
Dragašek J., Košice

20.00 – 24.00 večera v hoteli Magnólia

Piatok 31. máj 2019

08.30 – 09.30 VI. „Čiernobielo versus farebne“

Sympózium je podporené spoločnosťou Servier 
Predsedajúca: MUDr. Lívia Vavrušová

Manuál liečby depresie.
Anders M., Praha, Česká republika

Agomelatín: Čomu sme zrejme úplne neporozumeli a čomu by sme ešte porozumieť mohli.
Patarák M., Banská Bystrica

9.30 – 9.45 prestávka 

9.45 – 11.00 BLOK VII.

Predsedajúci: MUDr. Michal Patarák

Kognitívne funkcie u ľudí s depresiou.
Heretik A. sr., Heretiková –Marsalová A., Smolejová E., Vašečková B., Cviková V., Abrahámová M., Heretik A. jr., Bratislava

Súvis proporcií rúk a tváre s úzkosťou a impulzivitou jedinca.
Filo M., Nágelová N., Turček M., Řičánek M., Bratislava

Obsedantno-kompulzívna porucha – evolučný princíp.
Provazník V., Bratislava

Poruchy príjmu potravy.
Lajčiaková Z., Pezinok

Etické aspekty liečby prvej epizódy psychózy.
Vavrušová L., Bratislava 

11.00 – 11.15 prestávka

11.15 – 12.00 hod. Plenárna prednáška
Perinatal Mental Health Services and Training in the UK
McDonald, L. (UK)

12.00 – 12.15 prestávka

12.15 – 13.15 BLOK VIII.

Sympózium je podporené spoločnosťou Lundbeck
Predsedajúci: MUDr. Mária Králová, CSc.

Čo znamená úspešná liečba depresie?
Králová M., Bratislava
Príklady z klinickej praxe. 

Krst príručky pre pacientov s depresiou.

12.30 – 14.15 obed

14.15 – 15:45 BLOK IX.

Predsedajúca: MUDr. Zuzana Lajčiaková

 Duševné ochorenia a narkolepsia.
Jarčušková D., Tomášiová M., Klobučníková K., Benča M., Feketeová E., Košice

Psychiatrické prejavy u HIV pozitívnych pacientov.
Sekula J., Bednářová A., Paraličová Z., Košice

Antipsychotikami navodené stavy delíria: konvulzívny status epilepticus alebo progresívna encefalopatia?
Dubinská S., Košice

CADASIL
Králová M., Mészáros – Hideghéty B., Matejčíková T., Bratislava 

Laterálna habenula (LHb) a temná stránka závislosti.
Višňovský E., Nitra 

Manažment hospitalizovaného fajčiara.
Grohol M., Bardejov

15.45 – 16.00 prestávka

16:00 – 17:15 BLOK  X.

Predsedajúca: MUDr. Barbora Vašečková

Adjuvantná liečba depresie z pohľadu nutričnej psychiatrie.
Dragašek J., Košice 

Jóga v liečbe depresie – neurobiologické súvislosti.
Jenčová L., Kafková Z., Banská Bystrica

Eutanázia – kontroverzná „liečba“ psychiatrických pacientov.
Matisová M., Bratislava

Môže byť pornografia terapiou?
Chovanec M., Bratislava

Neurourbanizmus.
Minárik P., Pezinok

17.30 – 18.30 XI. Schizofrénia, dopamín a čo ďalej.

Sympózium je podporené spoločnosťou SANOFI  
Predsedajúci: MUDr. Pavel Černák, PhD.

Dopamínová teória schizofrénie po vyše 50 rokoch.
Minárik P., Pezinok

Amisulprid – liek s mnohými možnosťami.
Vavrušová L., Bratislava

19.00 odchod autobusov 

20.00 večera v Chateau Krakovany

Sobota 1. jún 2019

08:30 – 09:30 XII. Aká je realita a prax v liečbe vybraných duševných porúch?  

Sympózium je podporené spoločnosťou KRKA
Predsedajúci: MUDr. Lívia Vavrušová, Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD. MHA

Agomelatín – nové ciele liečby depresie.
Vavrušová L., Bratislava

Schizoafektívna porucha – ako rozumieť jej priebehu a liečbe?
Dragašek J., Košice

Ako volíme liečbu schizofrénie na Slovensku? Výsledky štúdie COSMOS.
Dragašek J., Košice

9.45 – 10.15 XIII. E – postery  

Predsedajúci: MUDr. Igor Riečanský, PhD.

Okulomotorické správanie pri adolescentnej depresii.
Sekaninová N., Mešťaník M., Mešťaníková A., Ondrejka I., Cesnaková D., Hamráková A., Olexová L., Višňovcová Z., Sláviková M., Tonhajzerová I., Martin

Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie.
Vranková S., Galandáková Z., Cebová M., Murínová J., Riečanský I., Pecháňová O., Bratislava

Úloha theta oscilácií v sémantickej kognícii.
Marko M., Cimrová B., Riečansky I., Bratislava

Kortizolová odpoveď na sociálny stres a na mentálny výkon u detí s priemerným a výrazne nadpriemerným intelektom.
Belica I., Janšáková K., Celušáková H., Kyselicová K., Rajčániová E., Szapuová Ž, Balážová M., Laznibatová J., Ostatníková D., Bratislava

Účinok tDCS elektrickej stimulácie prefrontálnej kôry na tvorbu sémantických asociácií.
Riečanský I., Marko M., Bratislava

Malígny neuroleptický syndróm s pridruženou infekciou dýchacích ciest u pacienta s prvou psychotickou epizódou.
Vančo M., Bratislava 

10.30 – 11.45 BLOK XIV. 

Predsedajúci: Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

Sledovanie genetického polymorfizmu serotonínového transportéra 5-HTTLPR v skupinách suicidantov a pacientov s vybranými psychickými poruchami – pilotná štúdia.
Bednářová A., Habalová S., Farkašová – Iannaccone S., Dóci I., Košice

Genetická interakcia medzi neuronálnou syntázou oxidu dusnatého a serotonínovým transportérom na prepulznú inhibíciu u človeka.
Rovný R., Marko M., Repiská G., Minárik G., Riečanský I., Bratislava

Účasť mozočka na riadení akustického úľakového reflexu.
Besterciová D., Rovný R., Marko M., Riečanský I., Bratislava

Neuropolitika.
Minárik P., Pezinok

11.45 Slávnostné ukončenie konferencie

INFORMÁCIE PRE VÝROBU E-POSTEROV

POSTERY budú prezentované v elektronickej forme, na dotykových LCD obrazovkách. Počas celého trvania konferencie budú k dispozícii všetkým účastníkom.  K výrobe je potrebné použiť napr. program MS PowerPoint či špecializované grafické programy (viď nižšie). Plocha pre zobrazenie e-posteru na obrazovke je 52 x 66 cm (š x v). E-poster nemusí presne zodpovedať týmto rozmerom – šírka sa vždy prispôsobí veľkosti plochy (pri výrobe doporučujeme nastaviť šírku dokumentu na 52 cm), dĺžka je ľubovoľná (poster je možné posúvať pohybom prsta po obrazovke). Doporučená minimálna veľkosť písma pri šírke dokumentu 52 cm je 17-20 bodov. E-posterové tabule sú vybavené funkciou „LUPA“, takže akýkoľvek detail (obrázok, graf) na e-posteru bude možné pri prehľadávaní zväčšiť.

VÝROBA E-POSTERU:
v programe MS PowerPoint
— nastavenie veľkosti dokumentu (šírka 52 cm, výška podľa potreby) v “Návrh/Vzhľad stránky“
— vloženie textov, grafov a obrázkov
— zaslanie na email : agenturakami@agenturakami.sk, vo formáte PPT alebo PDF (300 dpi)

v iných programoch (napr. Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress atd.)
— nastavenie veľkosti dokumentu (šírka 52 cm, výška podľa potreby)
— vloženie textov, grafov a obrázkov
— zaslanie na email: agenturakami@agenturakami.sk, vo formáte PDF (300 dpi)

Ku každému e-posteru je možné priložiť ľubovoľný počet videí. Podporované formáty videí: avi, mp4, wmv, webm.

Prosíme Vás o zaslanie Vašich prác v e-forme obratom, najneskôr do 15. 5. 2019. V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte  Mgr. Miroslavu KOZÁKOVÚ agenturakami@agenturakami.sk, tel: 0948 / 658 488 

VZOR – šablóna e-posteru na stiahnutie, podľa ktorej môžete e-poster vyrobiť. Šablóna nie je podmienkou. Aplikáciu každý poster roztiahne na šírku obrazovky, preto môže mať poster aj iný rozmer (často sú postery dlhšie, ľahko sa nimi posúva).

ZLATÝ PARTNER KONFERENCIE

 

GENERÁLNI PARTNERI

                                     

 

HLAVNÍ PARTNERI

                                     

 

PARTNERI

                         

                     

Organizačný sekretariát konferencie

  Agentúra KAMI, s. r. o.
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Registrácia
Mgr. Miroslava Kozáková
Tel.: 0948 656 488
agenturakami@agenturakami.sk
Ubytovanie:
Ing. Katarína Kamenická
kami@agenturakami.sk
Tel.: 0915 924 390