Poďakovanie

Ďakujeme za Vašu účasť na podujatí

VI. Konferencia biologickej psychiatrie
15. – 17. 6. 2017, Kino FONTÁNA, Piešťany

Tešíme sa na vašu účasť na ďalšom ročníku zjazdu

XII. Slovenský psychiatrický zjazd
21. – 23. 6. 2018, Hotel Holiday Inn, Žilina

Bližšie informácie čoskoro.