VI. Konferencia biologickej psychiatrie

15. – 17. 6. 2017 Kino FONTÁNA, Piešťany

Témy:
1. Psychické poruchy a hormóny – vzájomné súvislosti
2. Varia

Programový a organizačný výbor:
MUDr. Lívia VAVRUŠOVÁ, PhD.
MUDr. Igor RIEČANSKÝ, PhD.
MUDr. Eva PÁLOVÁ, PhD.
MUDr. Ľubomíra IZÁKOVÁ, PhD.
MUDr. Zuzana LAJČIAKOVÁ

Dôležité termíny: do 31. 3. 2017
nahlásenie aktívnej účasti a odoslanie abstraktov

Posielanie abstraktov (100 – 150 slov):
On­‑line: www.psychiatry.sk
Emailom: kami@agenturakami.sk

E-postery:

 ↓ INFORMÁCIE S POKYNMI PRE AUTOROV 

 ↓ VZOROVÁ ŠABLÓNA E-POSTERU,  podľa ktorej môžete e-poster vyrobiť

Registrácia, ubytovanie účastníkov:
On­‑line: www.psychiatry.sk
Emailom : kami@agenturakami.sk


Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe  zmluvy medzi  SLK a Európskou akreditačnou radou.

Kredity za pasívnu  účasť:
15. 6. 2017 – 4 kredity
16. 6. 2017 – 8 kreditov
17. 6. 2017 – 3 kredity

Kredity za aktívnu účasť:
prvý autor slovenský / zahraničný – 10 / 15 kreditov
dvaja spoluautori slovenskí / zahraniční – 5 / 10 kreditov

Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.

 

Generálny partner

Hlavný partner

Partneri