Organizátori:
Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin
Spolok lekárov v Martine
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM

Odborný garant:
Klinika pneumológie a ftizeológie Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin

Témy

Infekcie dolných dýchacích orgánov
Varia


Milé kolegyne, kolegovia,

po dvoch rokoch si Vás opäť dovoľujeme pozvať do Martina na Haľákove dni. Už deviaty raz. Tentokrát sú ústrednou témou konferencie infekcie dolných dýchacích orgánov, nakoľko ich považujeme za stále živý problém každodennej praxe pneumoftzizeológov, internistov, praktických lekárov a vlastne všetkých klinických lekárov. Pokúsime sa vďaka aktívnej účasti mnohých z Vás vytvoriť v príjemných kongresových priestoroch Hotela Turiec hodnotný odborný program, ktorý poskytne prierezovú informáciu o aktuálnom stave problematiky a dá priestor na diskusiu o našich praktických skúsenostiach a každodenných problémoch. Program je však otvorený aj pre ďalšie zaujímavé príspevky mimo ústrednej témy. V neposlednom rade sa budeme snažiť vytvoriť príležitosť pre neformálne priateľské stretnutia, možno aj trocha relaxácie a zábavy.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizačný výbor

Robert Vyšehradský

INFORMÁCIE

REGISTRÁCIA / PRIHLÁSENIE AKTÍVNEJ ÚČASTI:

Prihlásenie aktívnej účasti: do 5. 9. 2017
Forma prezentácie: prednáška / poster

REGISTRAČNÝ POPLATOK: do 5. 9. 2017 od 6. 9. 2017 a na mieste
Lekár 15  € (5 + 10) 25  € (15 + 10)
Sestra, sprevádzajúca osoba 10  € (5 + 5) 10  €  (5 + 5)
Študent (nutná registrácia) 0  € 0  €

V cene registrácie je zahrnuté: konferenčný balíček + poplatok za stravovanie.

Prvý autor nehradí registračný poplatok.

5. 10. 2017 o 19.00 hod. večera v hoteli Turiec

Nepeňažné plnenie:
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia. Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:
Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s.)
Číslo účtu v tvare IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol: bude Vám priradený po zaregistrovaní sa
Konštantný symbol: 0308

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366 / 2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.
Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.

ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA:
Ubytovanie pre účastníkov konferencie zabezpečuje Agentúra KAMI, s. r. o., pre viac informácií napíšte na kami@agenturakami.sk

 

Hotel TURIEC**** 
Dvojlôžková izba – 89 EUR
Dvojlôžková izba obs. 1 os. – 72 EUR
Miestny poplatok – 0,50 EUR / noc / osoba 

 

Penzión MartINN
Dvojlôžková izba – 60 EUR
Dvojlôžková izba obs. 1 os. – 45 EUR
Apartmán malý – 65 EUR
Apartmán malý obs. 1 os. – 50 EUR
Miestny poplatok – 0,50 EUR / noc / osoba
Vzdialenosť od hotela TURIEC cca 500m 

 

Penzión Ľadoveň
Dvojlôžková izba – 70 EUR
Dvojlôžková izba obs. 1 os. – 55 EUR
Miestny poplatok – 0,50 EUR / noc / osoba
Vzdialenosť od hotela TURIEC cca 2 km

 

Agentúra KAMI, s. r. o., si vyhradzuje právo na zmenu cien.

PRIHLÁŠKA

Registračný formulár
(ak ho nemáte, uveďte dátum narodenia)

Požadujem vystaviť faktúru

 

Pre viac informácií píšte na kami@agenturakami.sk

PARTNERI