Organizátori:
Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin
Spolok lekárov v Martine
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM

Odborný garant:
Klinika pneumológie a ftizeológie Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin

TémA

Difúzne parenchýmové choroby pľúc


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

V tomto jubilejnom ročníku sme sa rozhodli inovovať koncepciu podujatia: Okrem iného Vám X. Haľákove dni ponúknu ucelený postgraduálny edukačný blok, v ktorom Vás prednášatelia, lekári s praktickými skúsenosťami z danej oblasti, povedú krok za krokom procesom diferenciálnej diagnostiky tejto heterogénnej a širokej skupiny chorôb a syndrómov od základných HRCT vzorov až po stanovenie diagnózy.

Svoju účasť na tomto bloku prisľúbili:

  • MUDr. Dominik Juskanič – rádiodiagnostik, téma základných HRCT vzorov pri difúznych parenchýmových chorobách pľúc,
  • MUDr. Martina Doubková, Ph.D. – pneumoftizeológ a MUDr. Svatopluk Richter – rádiodiagnostik, téma opacít mliečneho skla,
  • MUDr. Ján Červeň – pneumoftizeológ, téma vzoru obvyklej intersticiálnej pneumónie,
  • MUDr. Róbert Slivka, PhD. – pneumoftizeológ, téma vzoru organizujúcej sa pneumónie,
  • MUDr. Peter Kúkoľ – pneumoftizeológ, téma mikronodulácií,
  • doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD. – pneumoftizeológ, téma cystických zmien.

Touto cestou Vás srdečne pozývame na aktívnu prezentáciu Vašich klinických skúseností a výsledkov klinického výskumu z tejto oblasti pneumoftizeológie. Svoj priestor však ako obyčajne nájdu aj príspevky z iných oblastí pneumoftizeológie.
Organizačný a programový výbor sa Vám pokúsia pripraviť zaujímavý a pestrý odborný program s edukačným potenciálom, vytvoriť dôstojné prostredie pre prezentáciu výsledkov vlastnej práce, ale aj pre neformálne stretnutia a diskusie.
Program by mal osloviť najmä pneumoftizeológov, ale aj lekárov príbuzných, predovšetkým internistých odborov a praktických lekárov, tých ktorí sú v špecializačnej príprave, ale aj tých, ktorí chcú po jej absolvovaní ďalej rozširovať svoje odborné obzory.

V prípade potreby ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať na  kami@agenturakami.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizačný výbor
Robert Vyšehradský

INFORMÁCIE

REGISTRÁCIA / PRIHLÁSENIE AKTÍVNEJ ÚČASTI:

Prihlásenie aktívnej účasti: do 5. 9. 2019
Forma prezentácie: prednáška / poster

REGISTRAČNÝ POPLATOK: do 5. 9. 2019 od 6. 9. 2019 a na mieste
Lekár 15  € 25  €
Sestra, sprevádzajúca osoba 10  € 10  €

V cene registrácie je zahrnuté: konferenčný balíček + poplatok za stravovanie.

Nepeňažné plnenie:
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia. Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:
Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s.)
IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol: bude Vám priradený po zaregistrovaní sa
Konštantný symbol: 0308

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366 / 2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.
Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.

ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA:
Ubytovanie pre účastníkov konferencie zabezpečuje Agentúra KAMI, s. r. o., pre viac informácií napíšte na kami@agenturakami.sk

 

Hotel TURIEC**** 
Dvojlôžková izba – 89 EUR
Dvojlôžková izba obs. 1 os. – 72 EUR
Miestny poplatok – 0,50 EUR / noc / osoba 

 

Penzión MartINN
Dvojlôžková izba – 60 EUR
Dvojlôžková izba obs. 1 os. – 45 EUR
Apartmán malý – 65 EUR
Apartmán malý obs. 1 os. – 50 EUR
Miestny poplatok – 0,50 EUR / noc / osoba
Vzdialenosť od hotela TURIEC cca 500m 

 

Penzión Ľadoveň
Dvojlôžková izba – 70 EUR
Dvojlôžková izba obs. 1 os. – 55 EUR
Miestny poplatok – 0,50 EUR / noc / osoba
Vzdialenosť od hotela TURIEC cca 2 km

 

Agentúra KAMI, s. r. o., si vyhradzuje právo na zmenu cien.

PARTNERI

Generálny partner:

Hlavní partneri:

 

         

Partneri: