Organizátori:
Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin
Spolok lekárov v Martine
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM

Odborný garant:
Klinika pneumológie a ftizeológie Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin

Témy

Infekcie dolných dýchacích orgánov
Varia


Ďakujeme za Vašu účasť na konferencii.

 

Za organizačný výbor

Robert Vyšehradský

INFORMÁCIE

REGISTRÁCIA / PRIHLÁSENIE AKTÍVNEJ ÚČASTI:

Prihlásenie aktívnej účasti: do 5. 9. 2017 UKONČENÉ!
Forma prezentácie: prednáška / poster

REGISTRAČNÝ POPLATOK: do 5. 9. 2017 od 6. 9. 2017 a na mieste
Lekár 15  € (5 + 10) 25  € (15 + 10)
Sestra, sprevádzajúca osoba 10  € (5 + 5) 10  €  (5 + 5)
Študent (nutná registrácia) 0  € 0  €

V cene registrácie je zahrnuté: konferenčný balíček + poplatok za stravovanie.

Prvý autor nehradí registračný poplatok.

5. 10. 2017 o 19.00 hod. večera v hoteli Turiec

Nepeňažné plnenie:
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia. Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:
Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s.)
Číslo účtu v tvare IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol: bude Vám priradený po zaregistrovaní sa
Konštantný symbol: 0308

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366 / 2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.
Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.

ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA:
Ubytovanie pre účastníkov konferencie zabezpečuje Agentúra KAMI, s. r. o., pre viac informácií napíšte na kami@agenturakami.sk

 

Hotel TURIEC**** 
Dvojlôžková izba – 89 EUR
Dvojlôžková izba obs. 1 os. – 72 EUR
Miestny poplatok – 0,50 EUR / noc / osoba 

 

Penzión MartINN
Dvojlôžková izba – 60 EUR

Dvojlôžková izba obs. 1 os. – 45 EUR
Apartmán malý – 65 EUR
Apartmán malý obs. 1 os. – 50 EUR
Miestny poplatok – 0,50 EUR / noc / osoba
Vzdialenosť od hotela TURIEC cca 500m 

 

Penzión Ľadoveň
Dvojlôžková izba – 70 EUR

Dvojlôžková izba obs. 1 os. – 55 EUR
Miestny poplatok – 0,50 EUR / noc / osoba
Vzdialenosť od hotela TURIEC cca 2 km

 

Agentúra KAMI, s. r. o., si vyhradzuje právo na zmenu cien.

PRIHLÁŠKA

REGISTRÁCIA ON-LINE UKONČENÁ!
REGISTRÁCIA MOŽNÁ NA MIESTE KONFERENCIE
Registračný formulár
(ak ho nemáte, uveďte dátum narodenia)

Požadujem vystaviť faktúru

 

Pre viac informácií píšte na kami@agenturakami.sk

PARTNERI

Generálny partner:

Hlavní partneri:

 

         

Partneri: