pripravujeme

Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie
Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

pRIPRAVUJú klinickú konferenciu

Hlavolamy v detskej psychiatrii

 

4. – 5. apríl 2024 
Hotel Turiec, Martin