SPS

Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie
Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS


Vás pozývajú na klinickú konferenciu

Hlavolamy v detskej psychiatrii

Dôsledky COVID-u
Štandardné operačné postupy (ŠOP) v pedopsychiatrii

11. — 12. november 2021
Hotel Turiec, Martin

Informácie

Príhovor

Pedopsychiatrické kazuistiky

Kazuistiky sú soľou každého medicínskeho odboru, obzvlášť v psychiatrii  majú významnú úlohu. Psychiatri nemajú v rukách také množstvo pomocných a diagnostických výsledkov ako somatickí lekári, ich práca je sťažená aj pre často nespolupracujúcich  pacientov, či ich príbuzných. Kazuistiky predstavujú jeden z veľmi dôležitých prostriedkov na odovzdávanie si skúseností.

V tomto roku sa stretneme na seminári pedopsychiatrov už tretíkrát. Prvé dva ročníky sa stretli s veľkým záujmom nielen pedopsychiatrov, ale aj ostatných odborných pracovníkov, spolupracujúcich s pedopsychiatrami, či už psychológov, neurológov, pediatrov…

V tomto roku prvýkrát dostanú možnosť aj mladí pedopsychiatri, hlavne lekári pred atestáciou z pedopsychiatrie, ktorým bude venovaný druhý deň seminára. Ich kazuistiky budú po odprednášaní prediskutované v pléne všetkých odborníkov tak, aby boli poučné a diferenciálne diagnosticky správne interpretované. 

Vzhľadom na veľa diskutovanú problematiku etiky kazuistík a ochranu osobných údajov je veľmi dôležité, aby boli vytvorené jasné inštrukcie a pravidlá zverejňovania kazuistických príspevkov.

Aj preto veľmi vítame možnosť stretnutia sa, diskusie a odovzdávanie si skúseností tak, aby pedopsychiatrické výstupy spĺňali všetky kritéria odborných záverov.

MUDr. Terézia Rosenbergerová
a organizátori konferencie

Organizačný výbor:

MUDr. Terézia Rosenbergerová
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

 

Garant podujatia:

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

Konferencia je ohodnotená kreditmi ARS CME.

Program konferencie sa pripravuje

Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny!

Registrácia

 

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

Prihlásenie:
On-line: formulárom ↓
E-mailom: kami@agenturakami.sk

Registrácia aktívnej účasti:

  • Prednášky:   do 11. 10. 2021
  • Workshopy: do 31. 10. 2021  (počet účastníkov je obmedzený kapacitou sály)
    1. autor neplatí registračný poplatok

Autori môžu ABSTRAKTY svojich príspevkov posielať do stanoveného termínu 20. 10. 2021 na adresu kami@agenturakami.sk

 Registračný poplatok: do 11. 10. 2021 od 12. 10. 2021, na mieste
 Člen sekcie (DaDP)  40 € 55 €
 Nečlen sekcie (DaDP) 50 € 65 €
 Mladý lekár do 35 r., člen sekcie 30 € 45 €
 Lekár dôchodca, študent, doktorand 15 € 15 €
 Sprevádzajúca osoba 30 € 40 €

V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez online registračný formulár, ale aj príslušnú sumu do stanoveného termínu uhradiť.

Cena zahŕňa: účasť na konferencii, občerstvenie, konferenčný balíček, organizačné zabezpečenie konferencie

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:
Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Peňažný ústav: ČSOB/OTP Banka Slovensko, a. s., Spišská Nová Ves
IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX
VS: bude Vám priradený po zaregistrovaní
KS: 0308

NEPEŇAŽNÉ PLNENIE

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

HODNOTENIE ARS CME

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA

Hotel Turiec
½-lôžková izba obsadená 2 osobami – 109 € /noc + miestny poplatok 1 €
½-lôžková izba obsadená 1 osobou – 95 € /noc + miestny poplatok 1 €
V cene ubytovania je zahrnuté: raňajky, parkovanie, internet

Ubytovanie pre účastníkov konferencie v hoteli Turiec zabezpečuje Agentúra KAMI.
E-mailom: kami@agenturakami.sk

1 Step 1
REGISTRAČNÝ FORMULÁR
Informovanie dotknutej osoby
Účastník
Účasť

Tieto informácie môžete zasielať aj na e-mail kami@agenturakami.sk


Termín

 

Požadujem vystaviť faktúru

Faktúru zaslať
Súhlasím so zasielaním pozvánok, týkajúcich sa organizácii kongresov, konferencií, seminárov v pôsobnosti Agentúry KAMI, s. r. o. na uvedenú e‑mailovú adresu v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje aj naďalej v absolútnom bezpečí. Aktualizované pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Prosím, prečítajte si nové pravidlá a presvedčte sa o tom, že nám na bezpečnosti Vašich osobných údajov skutočne záleží.


Registrácia možná už len na mieste konania konferencie

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Organizačný sekretariát

Agentúra KAMI, s. r. o.

KAMI-logo

Partneri

QPharma
PETROLTRANS
Zentiva
teva
Lundbeck
Gedeon-Richter
Angelini
Neuraxpharm

POZVANIE FIRIEM

Dobrý deň,
dovoľte nám, aby sme Vás v mene organizátorov informovali o príprave konferencie s názvom Hlavolamy v detskej psychiatrii. Srdečne Vás na toto odborné podujatie pozývame! Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o podporu uvedenej konferencie. 

Ponúkame možnosť spolupráce formou KONGRESOVÝCH BALÍČKOV, ktoré obsahujú viacero možností ako Vašu spoločnosť prezentovať.

  • prezentačný stánok spoločnosti
  • aktívna účasť na konferencii
  • inzercia v programe
  • uverejnenie loga medzi partnermi na webe, aj počas konferencie

Prezentačný stánok
Veľkosť plochy je určená výškou partnerstva. Hotel Turiec ponúka priestory na prezentáciu v suteréne – pred vstupom do kongresovej sály. 

Aktívna účasť na konferencii
firemné sympozium – dohodou
prednáška v bloku – dohodou

Inzercia v bulletine
Pripravovaný formát bulletinu je A5 na výšku.
Podklady pre uverejnenie inzercie je potrebné dodať v tlačovom PDF (CMYK, 300 dpi), 3 mm spadávka, na adresu: kamenicka@agenturakami.sk , najneskôr do 8. 10. 2021. Inzercie dodané po tomto termíne nebudú súčasťou tlačenej verzie bulletinu.

Logá partnerov
Logá všetkých partnerov podujatia budú prezentované na web stránke konferencie, aj počas konania konferencie, logo je potrebné dodať v tlačovej kvalite. Ak máte o účasť na konferencii záujem, kontaktujte prosím organizátorov – agentúru KAMI – poverenú organizáciou: Agentúra  KAMI, Štefánia Kamenická, e-mail: kamenicka@agenturakami.sk, tel. 0905 / 530 158
Radi si s Vami dohodneme podmienky spolupráce. 

Ešte raz ďakujeme za pomoc. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

S pozdravom
organizátori konferencie 

Design: © Lucian Cmorej, ABC studio, 2018 — 2021