SPS

Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie
Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

Vás pozývajú na klinickú konferenciu

Hlavolamy v detskej psychiatrii

zaujímavé kazuistiky z pedopsychiatrickej praxe

15. — 16. marec 2019
Hotel Turiec, Martin

Registrácia

 

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

Prihlásenie:
Online formulárom: ↓
E-mailom: kami@agenturakami.sk

Autori môžu svoje príspevky (krátka charakteristika kazuistiky + 3 navrhované otázky zamerané na liečbu alebo dif. dg.) posielať na adresu:  kami@agenturakami.sk

Registračný poplatok: do 31. 1. 2019 od 1. 2. 2019, na mieste
Člen sekcie (DaDP)  35 € 50 €
Nečlen sekcie (DaDP) 40 € 55 €
Mladý lekár do 35 r., člen sekcie 25 € 40 €
Lekár, dôchodca, študent, doktorand 10 € 10 €

Cena zahŕňa: účasť na konferencii, 1 × obed, 1 × večera, konferenčný balíček, organizačné zabezpečenie konferencie.
1. autor neplatí registračný poplatok

Prihlásenie na WORKSHOP: do 20. 2. 2019 ( počet účastníkov je obmedzený!)

Prihlásenie:
online formulárom: ↓
e-mailom: kami@agenturakami.sk

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:
Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. Spišská Nová Ves
IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX
VS: bude Vám priradený po zaregistrovaní
KS: 0308

ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA:

Hotel Turiec:
1/2 –lôžková izba obs. 2 osobami – 99 € /noc + miestny poplatok (0,50 eur)
1/2 – lôžková izba obs. 1 osobou – 79 € /noc + miestny poplatok (0,50 eur)
V cene ubytovania je zahrnuté: raňajky, parkovanie, internet

Ubytovanie pre účastníkov konferencie v hoteli Turiec zabezpečuje Agentúra KAMI.
E-mailom: kami@agenturakami.sk

[[[["field13","contains","akt\u00edvna \u00fa\u010das\u0165"]],[["show_fields","field20"],["show_fields","field29,field30,field31,field32,field33,field34"]],"and"]]
1 Step 1
REGISTRAČNÝ FORMULÁR
Účastník
Účasť
Druh aktívnej účasti

Tieto informácie môžete zasielať aj na e-mail kami@agenturakami.sk


 

Požadujem vystaviť faktúru

Osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje aj naďalej v absolutnom bezpečí. Aktualizované pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle http://www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Prosím, prečítajte si nové pravidlá a presvedčte sa o tom, že nám na bezpečnosti Vašich osobných údajov skutočne záleží.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Organizačný sekretariát

Agentúra KAMI, s. r. o.

Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
0905 88 60 84
KAMI-logo

Partneri

  • Egis
  • teva
  • Gerot-Lannach
  • Lundbeck
  • Zentiva
  • Ferring
  • Sandoz
  • QPharma
Design: © Lucian Cmorej, ABC studio, 2018